Χάρτες Πανεπιστημίου Κρήτης

Στους παρακάτω χάρτες μπορείτε να καταδείξετε σημεία του χάρτη, επιλέγοντας τα και από το συνοδευτικό κείμενο.

Εναλλακτική εφαρμογή παρουσίασης του χάρτη του Πανεπιστημίου Κρήτης θα βρείτε στον ακόλουθο σύνδεσμο

Χαρτησ

Ρέθυμνο 

Στην Πανεπιστημιούπολη του Γάλλου βρίσκονται οι Σχολές της Φιλοσοφικής, των Επιστημών Αγωγής και των Κοινωνικών Επιστημών.

Χαρτησ

Ηράκλειο