Πανεπιστημιούπολη Γάλλου

Στεγάζει τις Σχολές Σχολικής Αγωγής, τη Φιλοσοφική Σχολή και τη Σχολή Κοινωνικών Επιστημών

Γενικές Πληροφορίες

5 χιλιόμετρα από το λιμάνι του Ρεθύμνου, η περιοχή της Πανεπιστημιούπολης του Γάλλου βρίσκεται δίπλα στο Κέντρο Ερευνών και Μελετών.

Λεωφορεία

Αναζητήστε από τον παρακάτω σύνδεσμο τα δρομολόγια προς την Πανεπιστημιούπολη του Γάλλου

Η έδρα του Πανεπιστημίου Κρήτης

Στοιχεία

 

φοιτητές

Σχολές

Τμήματα

Φιλοσοφική Σχολή

Σχολή Επιστημών Αγωγής

Σχολή Κοινωνικών Επιστημών

Εικονική Περιήγηση Πανεπιστημίου Κρήτης

Άνοιγμα