Γιατί να σπουδάσω στο

Πανεπιστήμιο Κρήτης

από το 1973…

Το Πανεπιστήμιο Κρήτης είναι ένα σύγχρονο εκπαιδευτικό και ερευνητικό Ίδρυμα με διεθνή παρουσία, προσφορά και αναγνώριση και δραστηριοποιείται σε ένα ευρύ φάσμα γνωστικών αντικειμένων και πεδίων έρευνας. Οι πρώτοι καθηγητές, καταξιωμένοι επιστήμονες που ήδη απολάμβαναν διεθνή αναγνώριση, αλλά και οι επόμενες γενιές, έδωσαν ιδιαίτερη σημασία στη διαμόρφωση ευνοϊκών συνθηκών για την καλλιέργεια της έρευνας, τόσο εντός του πανεπιστημίου όσο και σε σύνδεση με σημαντικά ερευνητικά κέντρα και εταίρους. Τα τελευταία χρόνια, μέσα σε εξαιρετικά αντίξοες συνθήκες σε εθνικό αλλά και διεθνές επίπεδο, το Πανεπιστήμιο Κρήτης καταλαμβάνει σταθερά σημαντικές θέσεις σε έγκυρους διεθνείς οργανισμούς κατάταξης πανεπιστημίων, και κάθε χρόνο τολμά και διευρύνει τη συμμετοχή του σε νέους οργανισμούς κατάταξης, επιδιώκοντας, μέσα από τη σύγκριση, να βελτιωθεί και να προσφέρει στους φοιτητές του ένα σύγχρονο και δημιουργικό εκπαιδευτικό περιβάλλον.

Κατάταξη του Πανεπιστημίου Κρήτης

 ανάμεσα στα καλύτερα πανεπιστήμια 

Το Πανεπιστήμιο Κρήτης όπως και αρκετά Ελληνικά Πανεπιστήμια συμμετέχει σε παγκόσμιες κατατάξεις οι οποίες παρέχουν τη δυνατότητα να αναγνωρίσουμε με άμεσο και συνοπτικό τρόπο ένα μεγάλο εύρος του έργου του, μέσα σε ένα πλαίσιο παγκόσμιων προδιαγραφών. Μια από τις πιο σημαντικές κατατάξεις είναι αυτή του οργανισμού Times Higher Education (THE). Το Πανεπιστήμιο Κρήτης, σύμφωνα με την κατάταξη ΤΗΕ 2022 Impact Ranking στην οποία συμμετείχαν 1524 Πανεπιστήμια από 110 χώρες και περιοχές, βρίσκεται:

1

μαζί με το Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, είναι επικεφαλής της λίστας με τα 11 ελληνικά Πανεπιστήμια που περιλαμβάνονται στην κατάταξη του 2022

64

στις βέλτιστες πρακτικές στην ποιοτική εκπαίδευση SDG4

88

ανάμεσα σε Πανεπιστήμια με λιγότερο από 50 χρόνια λειτουργίας.

Πεδίο Σπουδών

βρες την πρώτη σου επιλογή, ακολούθησε το όνειρό σου

Το Πανεπιστήμιο Κρήτης προσφέρει 17 σύγχρονα Προγράμματα Προπτυχιακών Σπουδών που είναι όλα πιστοποιημένα. Τα 10 από τα 17 προηγούνται στην βαθμολογία ή ισοβαθμούν με τα αντίστοιχα ομοειδή προγράμματα όλων των άλλων Ελληνικών Πανεπιστημίων.

Όλα τα προγράμματα προσφέρουν την ευκαιρία στους φοιτητές να πραγματοποιήσουν μέρος των σπουδών τους σε χώρες του εξωτερικού μέσα από το πρόγραμμα Erasmus+ ή άλλες διακρατικές διμερείς συμφωνίες. 

 Η προσφορά της γνώσης είναι εξίσου σημαντική με την παραγωγή νέας γνώσης και για το λόγο αυτό σε όλα τα προγράμματα σπουδών υπάρχει σύνδεση της διδασκαλίας με την έρευνα.

Πιστοποιημένα προγράμματα σπουδών

Πιστοποιημένο πρόγραμμα ΕΘΑΑΕ
-
Περισσότερα
Η πιστοποίηση  διασφαλίζει ότι ο απόφοιτος είναι εφοδιασμένος με τα απαραίτητα μαθησιακά αποτελέσματα του προγράμματος σπουδών.
Αναβαθμίζει την αξία του ελληνικού τίτλου σπουδών και υποστηρίζει την διεθνή  αναγνώρισή του.
Ενισχύει την κινητικότητα των πτυχιούχων και αυξάνει τις ευκαιρίες απασχόλησης σε θέσεις εργασίας, όπου η κατοχή πιστοποιημένων τίτλων σπουδών αποτελεί προϋπόθεση πρόσληψης.
Αποτελεί διαβατήριο για τη φοίτηση των Ελλήνων πτυχιούχων σε Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών της Ευρώπης και διεθνώς, πολλά από τα οποία αξιολογούν θετικά την κατοχή πιστοποιημένου τίτλου σπουδών.

Διδασκαλία συνδεδεμένη με την έρευνα 

-
Περισσότερα

Όλα τα προγράμματα δίνουν τη δυνατότητα στους φοιτητές να εμπλακούν ενεργά με την έρευνα και προσφέρουν τα απαραίτητα εφόδια ώστε να εξοικειωθούν με τις επιστημονικές μεθόδους της ακαδημαϊκής έρευνας.

Δυνατότητα για Σπουδές στο εξωτερικό 

-
Περισσότερα

Το πρόγραμμα Erasmus είναι μία από τις διασημότερες δράσεις της  Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και απευθύνεται στη τριτοβάθμια εκπαίδευση. Υποστηρίζει τη διαμόρφωση του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΧΑΕ) και ενισχύει τη συμβολή της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και της ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στη διαδικασία της καινοτομίας.  

Πέρα από τα ακαδημαϊκά οφέλη, προωθεί τον διαπολιτισμικό διάλογο και ενισχύει την ταυτότητα του  ευρωπαίου πολίτη. 

Σχολές & Τμήματα

Δυνατότητα Συνέχισης Σπουδών

δωρεάν, υψηλού επιπέδου Μεταπτυχιακά Προγράμματα

Η επιτυχής ολοκλήρωση του Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών αποτελεί διαβατήριο για τη συνέχιση των σπουδών και την παρακολούθηση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών.  

Στο Πανεπιστήμιο Κρήτης λειτουργούν 57 Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) που συμβάλλουν στην προώθηση και εξειδίκευση της γνώσης και έρευνας στα αντικείμενα που θεραπεύουν τα Τμήματα του Πανεπιστημίου Κρήτης. 

Τα περισσότερα ΠΜΣ προσφέρονται δωρεάν. Πολλά είναι διατμηματικά ή και δι-ιδρυματικά και ενθαρρύνουν τη διεπιστημονική προσέγγιση της γνώσης και της έρευνας, επιδιώκουν την εξωστρέφεια και αξιοποιούν τις συνεργασίες του ακαδημαϊκού οικοσυστήματος στην Κρήτη αλλά και τις ερευνητικές συνεργασίες των μελών του διδακτικού προσωπικού του Πανεπιστημίου μας με άλλα Πανεπιστήμια και Ερευνητικούς φορείς της Ελλάδας.  Δύο από τα ΠΜΣ είναι διεθνή και υλοποιούνται σε συνεργασία με Πανεπιστήμια του εξωτερικού.  

Φοιτητοκεντρική Μάθηση

με γνώμονα τους φοιτητές μας

p

Πληροφόρηση και ακαδημαϊκή καθοδήγηση

Είναι διαθέσιμες και άμεσα προσβάσιμες στους φοιτητές όλες οι πληροφορίες που αφορούν το πρόγραμμα σπουδών με απαραίτητες επεξηγήσεις όπου και όταν είναι απαραίτητο.

Οι Σύμβουλοι Καθηγητές καθοδηγούν τους φοιτητές παρέχοντας τις απαραίτητες συμβουλές για την υποστήριξη της μαθησιακής διαδικασίας.

Σεβασμός στη διαφορετικότητα

Το Πανεπιστήμιο σέβεται τη διαφορετικότητα των φοιτητών, αναγνωρίζει τις ποικίλες ανάγκες τους και υιοθετεί ευέλικτες μαθησιακές κατευθύνσεις και με τη συνδρομή του Συμβουλευτικού Κέντρου.

w

Παιδαγωγικές μέθοδοι

Η διδασκαλία γίνεται με χρήση διαφόρων παιδαγωγικών μεθόδων και με ποικίλους τρόπους ενώ οι διδακτικές δραστηριότητες προσαρμόζονται στο περιεχόμενο και στα επιδιωκόμενα αποτελέσματα του μαθήματος. Το Γραφείο Υποστήριξης διδασκαλίας και Μάθησης (ΓΡΑ.ΔΙ.Μ.) υποστηρίζει τους διδάσκοντες προς αυτήν την κατεύθυνση.

Ενίσχυση της αίσθησης αυτονομίας

Ενισχύεται η αίσθηση αυτονομίας του φοιτητή με παράλληλη εξασφάλιση επαρκούς καθοδήγησης και υποστήριξης από τον καθηγητή.


Αξιολόγηση φοιτητών

Η αξιολόγηση των φοιτητών εφαρμόζεται δίκαια σε όλους τους φοιτητές.

Τα κριτήρια και η μέθοδος αξιολόγησης των φοιτητών δημοσιεύονται εκ των προτέρων και ο κανονισμός για την αξιολόγηση επιτρέπει συγκεκριμένα περιθώρια επιείκειας.

l

Αξιολόγηση εκπαιδευτικής διαδικασίας

Η παρακολούθηση της ποιότητας και αποτελεσματικότητας του διδακτικού έργου είναι συνεχής και λαμβάνει υπόψη τη γνώμη των φοιτητών, όπως τεκμηριώνεται από την αξιολόγηση μαθήματος / διδασκαλίας.

,

Αμοιβαίος σεβασμός

Η εκπαιδευτική διαδικασία στηρίζεται και προωθεί τον αμοιβαίο σεβασμό στη σχέση φοιτητή – καθηγητή. 

Σε κάθε Τμήμα εφαρμόζονται διαδικασίες για τη διαχείριση των φοιτητικών παραπόνων και ενστάσεων ενώ ο Συνήγορος του φοιτητή ασκεί διαμεσολαβητικό ρόλο μεταξύ του φοιτητή και του Τμήματος ή των υπηρεσιών του Ιδρύματος. 

Επαγγελματική σταδιοδρομία

με το βλέμμα στραμμένο στο μέλλον

Η φοίτηση σε ένα κορυφαίο ελληνικό πανεπιστήμιο όπως το Πανεπιστήμιο Κρήτης προσφέρει σημαντικές ευκαιρίες για τη μελλοντική επαγγελματική ζωή και η οικοδόμηση της καριέρας ξεκινά ήδη κατά τη διάρκεια των σπουδών.
Η Δομή Διασύνδεσης και Σταδιοδρομίας του Π.Κ. συντονίζει ενέργειες που προωθούν τις ευκαιρίες απασχόλησης και σταδιοδρομίας, παρέχοντας καθοδήγηση και υποστήριξη από την αρχή των σπουδών έως και μετά την απονομή του πτυχίου, μέσα από ατομική ή ομαδική συμβουλευτική σταδιοδρομίας, επαγγελματικές συμβουλές, εκδηλώσεις γνωριμίας με εταιρείες, ενημερωτικές εκδηλώσεις επιλογής μεταπτυχιακού προγράμματος αλλά και στοχευμένα σεμινάρια αναζήτησης εργασίας.
Η δομή λειτουργεί παράλληλα και σε συνεργασία με τα Τμήματα και τους Συλλόγους των φοιτητών που επίσης υλοποιούν παρόμοιες δράσεις αλλά και με το Γραφείο Μεταφοράς Τεχνογνωσίας, που υποστηρίζει την αξιοποίηση της νέας γνώσης και των ερευνητικών αποτελεσμάτων που αναπτύσσονται στο Πανεπιστήμιο Κρήτης.

Πρακτική Άσκηση

Η Πρακτική Άσκηση αποτελεί σημαντικό μέρος της εκπαίδευσης που παρέχεται από το Πανεπιστήμιο. Οι φοιτητές και οι φοιτήτριές μας έχουν τη δυνατότητα να συμπληρώσουν τις ακαδημαϊκές γνώσεις με εργασιακή εμπειρία και να αποκτήσουν μια πρώτη και άμεση επαφή  με το εργασιακό περιβάλλον πριν ακόμα πάρουν το πτυχίο τους. Η εκπόνηση Πρακτικής Άσκησης είναι καθοριστική για τη μετέπειτα επαγγελματική σταδιοδρομία και βοηθά τον ασκούμενο να επιλέξει τη διαδρομή που πραγματικά τον εκφράζει.

Στους αποφοίτους του ΠΚ συμπεριλαμβάνεται ένα μεγάλο πλήθος από πολύ επιτυχημένους επιχειρηματίες, στελέχη επιχειρήσεων και οργανισμών, διακεκριμένους ακαδημαϊκούς και ερευνητές. Η Δομή Διασύνδεσης και Σταδιοδρομίας αξιοποιεί τα βιώματα και τις εμπειρίες των αποφοίτων του ΠΚ για να βοηθήσει τους νέους φοιτητές στον σωστό επαγγελματικό τους προσανατολισμό.

Υπηρεσίες

το Πανεπιστήμιο δίπλα σου

Το Πανεπιστήμιο Κρήτης βρίσκεται δίπλα στους φοιτητές του μέσα από ένα δίκτυο υποστηρικτικών υπηρεσιών καθόλη τη διάρκεια των σπουδών τους.

Φοιτητική μέριμνα

Ποιοτικές υπηρεσίες και σωστή ενημέρωση των φοιτητών για θέματα παροχής σίτισης, στέγασης, επιδοτούμενης αστικής μετακίνησης, για διαδικασίες στεγαστικού επιδόματος και υγειονομική περίθαλψη.

Συμβουλευτικό κέντρο

Υπηρεσίες ψυχολογικής υποστήριξης, στήριξη φοιτητών με αναπηρία, ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες κ.α.

Επιτροπή Ισότητας Φύλων

Επιτροπή για την  προώθηση της ισότητας και την εμπέδωση της ουσιαστικής ισότητας σε όλα τα επίπεδα της οργάνωσης και λειτουργίας του Ιδρύματος και σε όλες τις διαδικασίες και πτυχές της ακαδημαϊκής ζωής

Συνήγορος του φοιτητή

Υπηρεσία διαμεσολάβησης μεταξύ φοιτητών και καθηγητών ή διοικητικών υπηρεσιών του Ιδρύματος για την τήρηση της νομιμότητας σε φοιτητικά θέματα.

Υποτροφίες - βραβεία

Υποτροφίες που μπορούν να λάβουν οι φοιτητές από το Πανεπιστήμιο Κρήτης και από άλλους φορείς.

Φοιτητική Ζωή

δημιούργησε τις πιο όμορφες φοιτητικές αναμνήσεις

Στο Πανεπιστήμιο Κρήτης, η φοιτητική κοινότητα είναι πολύ δραστήρια και δεκάδες εκδηλώσεις οργανώνονται από φοιτητικούς συλλόγους και πολιτιστικές ομάδες.

Θεατρική ομάδα Πανεπιστημίου Κρήτης

Φοιτητικό Στέκι – Ρέθυμνο

Το μικρό Φοιτητικό Στέκι του Πανεπιστημίου Κρήτης στο Ρέθυμνο φιλοξενεί 7 από τις 9 φοιτητικές ομάδες: Ζωγραφική, Θεατρική, Κινηματογραφική Λέσχη Φοιτητών Ρεθύμνου, «Δρόμοι της ανατολής», Κινηματογραφιστική, Αντιρατσιστική, Φωτογραφική. Το στούντιο της Μουσικής ομάδας όπως και το στέκι της ομάδας εθελοντικής αιμοδοσίας «Φυλή εξ αίματος» βρίσκεται στην Πανεπιστημιούπολη.

Φοιτητικό Κέντρο - Ηράκλειο

Το Φοιτητικό Κέντρο (ΦΚ) του Πανεπιστημίου Κρήτης στην Πανεπιστημιούπολη Ηρακλείου είναι ο χώρος που φιλοξενεί τις ψυχαγωγικές, κοινωνικές, καλλιτεχνικές δραστηριότητες των φοιτητών του Πανεπιστημίου Κρήτης, ακαδημαϊκές εκδηλώσεις των μελών της πανεπιστημιακής κοινότητας, καθώς και ποικίλες δραστηριότητες άλλων φορέων γνώσης και πολιτισμού. Στους χώρους του ΦΚ δραστηριοποιούνται περίπου 20 ομάδες σε ποικίλους τομείς τέχνης και όχι μόνο, όπως χορό, μουσική, θέατρο, ζωγραφική, κινηματογράφο, φωτογραφία, ραδιόφωνο, εναλλακτικές πρακτικές άσκησης, σκάκι, αστρονομία, εθελοντική αιμοδοσία, προσφέροντας αφιλοκερδώς μαθήματα και οργανώνοντας δράσεις κοινωνικής προσφοράς. Στις ομάδες αυτές συμμετέχουν φοιτητές αλλά και πολλά μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας και της τοπικής κοινωνίας.

Αθλητικές δραστηριότητες

γυμναστήρια Πανεπιστημίου Κρήτης

Πανεπιστηµιακό Γυµναστήριο Ρεθύμνου

Το Πανεπιστηµιακό Γυµναστήριο Ρεθύµνου βρίσκεται στο δυτικό τµήµα της Πανεπιστηµιούπολης Ρεθύµνου και προσφέρει στους φοιτητές, στους εργαζόµενους και στο διδακτικό προσωπικό τη δυνατότητα δωρεάν άθλησης, σε ένα φιλικό περιβάλλον. Διαθέτει πλήρως εξοπλισµένη αίθουσα οργάνων καρδιο-αναπνευστικής και µυϊκής ενδυνάµωσης.

Πανεπιστηµιακό Γυµναστήριο Ηρακλείου

Στην Πανεπιστηµιούπολη των Βουτών, στο Ηράκλειο, λειτουργεί από το 2007 ένα πλήρες αθλητικό κέντρο, το οποίο περιλαµβάνει κλειστό Γυµναστήριο 1.080 θέσεων και κλειστή πισίνα 25 µέτρων µε πέντε διαδροµές. Επιπλέον, το Πανεπιστήµιο Κρήτης έχει στην κατοχή του ένα γήπεδο ποδοσφαίρου κανονικών διατάσεων, µε πλαστικό χλοοτάπητα, στην περιοχή Άγιος Ιωάννης Κνωσού.

Το Πανεπιστήμιο και οι Δομές

ένα ακαδημαϊκό οικοσύστημα!

Το Πανεπιστήμιο Κρήτης και οι δομές που δημιούργησε στην πορεία του!

Το ΠΚ έπαιξε αποφασιστικό ρόλο στη δημιουργία ακαδημαϊκών και ερευνητικών δομών και υποδομών εκ των οποίων άλλες μετασχηματίστηκαν σε αυτόνομους φορείς και άλλες  παραμένουν οργανικό μέρος του ΠΚ. Όμως με όλες υπάρχει συνεχής και στενή συνεργασία στην έρευνα και την εκπαίδευση και «ο φοιτητής δεν μπαίνει σε ένα Τμήμα αλλά σε ένα ακαδημαϊκό οικοσύστημα».

Βιβλιοθήκη

Βιβλιοθήκη Ρεθύμνου
Βιβλιοθήκη Ηρακλείου

Η «Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Κρήτης» αποτελεί ενιαία Υπηρεσία που υποστηρίζει τις εκπαιδευτικές και ερευνητικές δραστηριότητες του Ιδρύματος και της ευρύτερης ακαδημαϊκής κοινότητας. Είναι μέλος εθνικών και διεθνών δικτύων Βιβλιοθηκών και συμμετέχει σε ελληνικά και ευρωπαϊκά αναπτυξιακά προγράμματα. Δύο σύγχρονα κτήρια, σε Ρέθυμνο και Ηράκλειο, φιλοξενούν το διαρκώς εμπλουτιζόμενο – από αγορές και δωρεές – υλικό της, που αποτελείται από αρκετές χιλιάδες έγκριτα ελληνικά και διεθνή περιοδικά και περισσότερα από μισό εκατομμύριο βιβλία, αρχεία και κάθε είδους πηγή πληροφόρησης σε έντυπη ή/και ηλεκτρονική μορφή.

Η Βιβλιοθήκη δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην εκπαίδευση των χρηστών προκειμένου να αξιοποιούν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο το υλικό της, στο δανεισμό τεκμηρίων αλλά και στο διαδανεισμό από άλλες Βιβλιοθήκες. Μεριμνά για την εξυπηρέτηση ατόμων με αναπηρίες, αίροντας, κατά το δυνατό, υφιστάμενα εμπόδια.

Ερευνητικές Δομές

Μουσεία

Συνεργαζόμενες Δομές

Το Πανεπιστήμιο με αριθμούς

Πανεπιστήμιο

Πανεπιστημιουπόλεις

Σχολές

Τμήματα

Προγράμματα Σπουδών

Προπτυχιακοί Φοιτητές

Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών

Μεταπτυχιακοί Φοιτητές

Προγράμματα Διδακτορικών Σπουδών

Υποψήφιοι Διδάκτορες

Μέλη Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού

Μέλη Ειδικού Διδακτικού και Εκπαιδευτικού Προσωπικού

Μέλη Εργαστηριακού Τεχνικού Προσωπικού

Μέλη διοικητικού και τεχνικού προσωπικού

Εξωτερικοί συνεργάτες ερευνητές